Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Βόλτες από ψηλά στου Πολέμου τον Κάμπο (και λεπτομέρειες από τις Αλώνες ή Πολεμίστρες, ή Ανεμόμυλο)


Κάπου μεταξύ "Ζαννή σγκούρας" και "υψώματος Μαραγκού"... Κοιτάμε περίπου Δυτικά. Το Σούναρο ξεχωρίζει μια χαρά... Οι Αλώνες (ή πολεμίστρες ή ανεμόμυλος), κάπου εκεί είναι... Στα 200 μέτρα, το πολύ...