Πέμπτη 19 Απριλίου 2018

Επικαιροποίηση στοιχείων Μ.Π.Ε. αιολικών DAMCO (Κοπελούζου κλπ), μπας και μπορέσει να πουλήσει την άδεια στην ΕΝΕL

 
Θα ανεβάσω εδώ βασικά τα κείμενα και τα pdf
 
Τα αρχεία autocad είναι για ...καψόνι στους φίλους μας τους μηχανικούς... Αλλά τα σχεδιαγράμματα είναι και σε pdf.   Η δομή του DVD της "επικαιροποίησης" είναι αυτή που δείχνω παραπάνω. Για κάποιο λόγο είναι πιο ...κατανοητά αν τα δείτε σε αντίστροφη σειρά από αυτή που είναι στο DVD  
 
 
Το pdf MPE 567_KYKLADES_Επικαιροποίηση 2018 (το τελευταίο στην παραπάνω λίστα)
 
Το pdf  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_Ι-ΙV_FINAL έχει ιστορική αξία και μάλλον θα έχει συνέχεια με τις παράνομες οδοποιίες που προσπαθούν να πουλήσουν στην ΕΝΕL...
 
Χάρτες (PDF)
 
ANDROS
NAXOS
PAROS
THNOS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-ΙΙΙ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΧΑΡΤΕΣ PDF (όλα "sic")
Tήνος συγκριτικό σε DWG (παράδειγμα μόνο αν έχετε όρεξη για AUTOCAD... Είναι πιο πάνω, σε pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΧΑΡΤΕΣ (οι ίδιοι με τους παραπάνω αλλά για CAD, δεν θα τους ανεβάσω)
ΜPE 567_KYKLADES_Διευκρινιστικό (αναφέρει τις "αλλαγές")

ΑΝΕΧ ΙV

Τελικά, η ΕΝΕL έχει συμφωνήσει να αγοράσει παρανομίες;  Ξεπλένονται οι παρανομίες αν είναι για αιολικά της ENEL? Ενδιαφέρον...