Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Ημερίδα στην Αθήνα, 1-12-2018


1. Σταύρος Αλεξανδρής: Κλιματική Αλλαγή: Το Κίβδηλο Άλλοθι της Πράσινης Ανάπτυξης

2. Απόστολος Ευθυμιάδης: Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): μια άβολη αλήθεια
3. Δημήτρης Παυλάκης: Ενεργειακά ατελέσφορες, οικονομική απάτη, περιβαλλοντικό θέατρο
4. Τρύφων Κόλλιας, Σημεία από την ομιλία
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Έπαρχος Πάρου (και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου) Κώστας Μπιζάς.

Και ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και η Αντιδήμαρχος Τήνου Αναστασία Δεληγιάννη.

Μαζί μας ήταν και ο Θωμάς Κώτσιας από την Ευρυτανία.

Είχαμε φίλους από την Εύβοια, την Καβάλλα, την Αιτωλοακαρνανία και από άλλα μέρη της χώρας μας. Και από τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

_________________________


1. Σταύρος Αλεξανδρής
"Το κλίμα αλλάζει εδώ και 4,5 δις χρόνια και όχι από ανθρωπογενείς αιτίες. Το CO2 δεν είναι το πρόβλημα" Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Αν. Καθηγητής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τομέας Υδάτινων Πόρων

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΤΟ ΚΙΒΔΗΛΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


_________________________________

2. Απόστολος Ευθυμιάδης
"Αυξάνουν αντί να μειώνουν εκπομπές...Χρειάζεται πλήρης και ενδελεχής αξιολόγηση των μεταβλητῶν ΑΠΕ συστήματος και επιμερισμός του κόστους. Και ενεργειακός προγραμματισμός."

 


από
Απόστολο Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχανικό, Διπλ. Μηχ/γο-Ηλ/γο Μηχανικό,,
Διαχειριστή εταιρείας τεχνικών-ενεργειακών συμβούλων «Τεχνομετρική επε»
Επιμελητή Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων ΤΕΕ,
Ενεργειακό Σύμβουλο ΠΟΜΙΔΑ/UIPI

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : apostolos.efthymiadis@technometrics.co.gr
προς δημοσίευση στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό «ΤΕΧΝΙΚΑ», Μάρτιος 2019 

1 Εισαγωγή και περίληψη

1.1 Ορισμοί

Με τον όρο «Σύστημα» εννοείται το σύνολο μηχανών ηλεκτροπαραγωγής, συμβατικών ή ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) μαζί με τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είτε αυτά είναι «Διασυνδεδεμένα» με τις γειτονικές χώρες είτε «Αυτόνομα» όπως είναι τα συστήματα των νήσων.


Με τον όρο «μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ)» ονομάζονται εκείνες οι τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως είναι τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, οι οποίες δεν παρέχουν εγγυημένη ή έστω 100% προβλέψιμη ισχύ στο σύστημα αλλά η παραγωγή τους εξαρτάται από μία μεταβλητή και τυχαία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας όπως είναι ο άνεμος ή ο ήλιος. Οι τεχνολογίες αυτές διαφέρουν από άλλες μονάδες ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής όπως είναι οι υδροηλεκτρικές μονάδες ή οι μονάδες με καύση βιομάζας διότι οι τελευταίες αυτές είναι σε θέση να παρέχουν εγγυημένη ισχύ όπως και οι συμβατικές θερμικές μονάδες με χρήση καυσίμων και επομένως δεν περιλαμβάνονται στον όρο «μΑΠΕΣ»....


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ
1. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Τα ρεύματα διακρίνονται σε συνεχή και εναλλασσόμενα. Τα συνεχή ρεύματα έχουν σταθερή ένταση (συνήθως μετράται σε Αμπέρ-Α) και επομένως κατεύθυνση και φορά ενώ τα εναλλασσόμενα μεταβάλλουν την ένταση και την φορά τους συναρτήσει του χρόνου και έχουν ημιτονοειδή μορφή όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Η στιγμιαία ένταση Ι ισούται με : Ι = Ιο ημ(ωt) .  Όπου ω : είναι η κυκλική συχνότητα ω = 2πf και f είναι η συχνότητα του ρεύματος και μετράται σε Herz (εναλλαγές ανά δευτερόλεπτο).
...
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ, εδώ.

____________________________
 
3. Δημήτρης Παυλάκης
"δεν εξοικονομούν καύσιμα, δεν είναι επενδύσεις, είναι ...κάτι άλλο" 
Έχουμε εμπεδώσει το αφήγημα: Ο Πλανήτης καίγεται (ή παγώνει) εξ αιτίας μας και βάζοντας πολλές, κατά προτίμηση Γερμανικές, ΑΠΕ θα τον σώσουμε. Κι αν δώσουμε την ΔΕΗ σε ξένους, ακόμα καλύτερα...

Το αφήγημα κρύβει και αποπροσανατολίζει από το υπαρκτό και πραγματικό πρόβλημα: Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα.

 Το ενεργειακό πρόβλημα είναι κατά βάση δημογραφικό: Ο πληθυσμός της Γης είναι περίπου 7,7 δις, δηλαδή διπλάσιος από όσο ήταν μόλις το 1973, στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Αυτός ο πληθυσμός, είτε με την παγκοσμιοποίηση είτε με την πληροφόρηση, αυξάνει το βιοτικό του επίπεδο. Και η αύξηση του πληθυσμού είναι σε χώρες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν "Τρίτος Κόσμος". Η αύξηση και οι προσδοκίες για καλυτέρευση ζωής συνεπάγονται είτε ανεπάρκεια, είτε αναδιανομή, είτε ακρίβεια της ενέργειας και άλλων βασικών πόρων.
...
Η υπόλοιπη περίληψη, εδώ.


____________________________ 

4. Τρύφων Κόλλιας
 "ξέρουν ότι είναι προβληματικά τα αιολικά σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο"
 

 

 • Η θεσμική νομοθετική θωράκιση των ΑΠΕ και ιδίως των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από την ευρεία και πολυεπίπεδη παροχή κρατικών ενισχύσεων για την υποχρεωτική τους ανάπτυξη και επέκταση αποδεικνύει τους ισχυρισμούς των ειδικών περί της μη αποδοτικότητάς τους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.
 • Το Ενιαίο Τέλος Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο πληρώνουμε όλοι μας μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί μόνο μία από τις πολλές πηγές κρατικής ενίσχυσης των ΑΠΕ και επομένως οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών.
 • Το γεγονός ότι οι εν λόγω κρατικές ενισχύσεις καταβάλλονται απευθείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς να επιτελούν και το σκοπό για τον οποίο αυτές επιβάλλονται (μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κ.λπ.) εγείρει σημαντικά ζητήματα νομιμότητας (και σε επίπεδο της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή), τα οποία είναι σκόπιμο να κριθούν και σε επίπεδο πρωτοβαθμίων δικαστηρίων.
 • Η αντίκρουση των επιχειρημάτων των εταιρειών που εγκαθιστούν ΑΠΕ, όπως αυτά διατυπώνονται στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που καταθέτουν για την αδειοδότησή τους, οφείλει να είναι ισχυρά τεκμηριωμένη από εξειδικευμένους επιστήμονες κυρίως κατά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης.
 • Η δημιουργία θεσμικού φορέα πανελλαδικής εμβέλειας από τις κινήσεις που αντιδρούν στην εγκατάσταση ιδίως Αιολικών Πάρκων, συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την ανάδειξη των επιχειρημάτων και την ισχυροποίηση της θέσης των κατά τόπους κινημάτων.

Τρύφωνας Κόλλιας
Δικηγόρος Αθηνών, LL.M.
2130458363, 6972846529

__________________________________
 

 
Διονύσης Χοϊδάς
 
Ο Σπύρος Μητρογιάννης και η Σπυριδούλα Καβάλλη, από την Πάρο, μάς είπαν πώς ενημέρωσαν και συντόνισαν τον κόσμο της Πάρου για το θέμα. "Ο κόσμος αντέδρασε όταν κατάλαβε πώς θίγονται τα οικονομικά του"


Γιώργος Καραβίδας: Τα Άγραφα και η Πίνδος έχουν πρόβλημα με τα μικρά υδροηλεκτρικά...:


Η παρουσίαση του Γιώργου Καραβίδα


Αποστόλης Παντελής: Θα συντονιστούμε ποτέ πανελλαδικά;Από την Άνδρο (με τον Αλέξανδρο Μαβή), μάλλον, ξεκίνησε το Πανελλαδικό κίνημα κατά των αιολικών... Ή ήταν από την Ευρυτανία;Και φυσικά δεν θα είχαμε ημερίδα χωρίς βοήθεια:και από την Καρδίτσα LiveStreaming

Καρδίτσα LiveStreaming (1ο μέρος) (στο Facebook)
 • Σόνια Περέζ, Εισαγωγή
 • Κώστας Μπιζάς, Μάρκος Κωβαίος, Νατάσα Δεληγιάννη, Χαιρετισμοί
 • Σταύρος Αλεξανδρής: "Κλιματική Αλλαγή: Το Κίβδηλο Άλλοθι της Πράσινης Ανάπτυξης"
 • Απόστολος Ευθυμιάδης: "Μεταβλητές ΑΠΕ Συστήματος (μΑΠΕΣ): μία άβολη αλήθεια"
 • Δημήτρης Παυλάκης: "ΑΠΕ: Ενεργειακά ατελέσφορες, οικονομικά απαράδεκτες, περιβαλλοντικό θέατρο"
 • Τρύφων Κόλλιας: "Το νομικό πλαίσιο των πολιτών και φορέων ως προς την εγκατάσταση αιολικών"
Καρδίτσα LiveStreaming (2ο μέρος) (στο Facebook)
Καρδίτσα LiveStreaming (3o μέρος) (στο Facebook)
 • Γιώργος Καραβίδας: Μικρά υδροηλεκτρικά
 • Σπύρος Μητρογιάννης: Η κινητοποίηση και αντίδραση στην Πάρο
 • Σπυριδούλα Καβάλλη-Μαρμαρινού: Η κινητοποίηση και αντίδραση στην Πάρο
 • Διονύσης Χοϊδάς, Δ11
 • Απόστολος Διανέλλος Παντελής: Συντονισμός για περαιτέρω

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την πανελλήνια ένωση κατά των ανεμογεννητριών, έχουμε πρόβλημα...

αμμοδύτης είπε...

email?