Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Νέες αιτήσεις για άδειες αιολικών: ποιές εταιρείες κρύβονται από πίσω


Με τη νέα επέκταση των υποδομών διασύνδεσης της Τήνου, ήρθαν, άρχισαν να έχονται και οι νέες αιτήσεις για αιολικά. Η παρούσα κατάσταση των υπό εξέταση αδειών για νέα αιολικά από την ΡΑΕ αφορά δύο αιολικά , ένα στον Τουρλιά και ένα στα Κιούκα.

Η άδεια για το πρώτο αιολικό στην θέση Τουρλιάς έχει ζητηθεί από την ΚΛΕΙΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ, η οποία ανήκει στον κ. Μπουλούκο Ιωάννη (όπως και άλλες παρόμοιες αιολικές Μονοπρόσωπες ΙΚΕ (ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ). Ο κ. Μπουλούκος είναι επίσης μέτοχος σε μια δική του συμβουλευτική εταιρεία για θέματα ενέργειας, αλλά και σε μία ακόμα, την ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  όπου σαν μέτοχος κατέχει το 33,34%, ενώ ένας κ. Νικόλαος Γουβάλας το 11,.33%. Το ενδιαφέρον με την συγκεκριμένη εταιρεία (που δείχνει έμμεσα και τα σημερινά συμφέροντα του αιολικού στην Τήνο) είναι ότι έχει εξαγοραστεί από τον Όμιλο MotorOil  μέσω της θυγατρικής της TEFORTO HOLDINGS LIMITED με Διευθυντή τον Βίκτωρα Παπακωνσταντίνου, διευθυντικό στέλεχος της MotorOil, η οποία θυγατρική εξαγοράζει διάφορες μικρές ενεργειακές (αιολικές) εταιρείες. Όπως δε φαίνεται από το σχετικό πρακτικό της  ΣΤΕΦΑΝΕΡ το 2016, Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ήταν ο κ. Γουβάλας και Αντιπρόεδρος ο κ. Μπουλούκος (ο κάτοχος της εταιρείας ΚΛΕΙΩ). Οι δύο δε κύριοι κατά καιρούς έχουν εκδώσει στο όνομά τους άδειες παρόχου για αιολικά από την ΡΑΕ τις οποίες μάλλον έχουν μεταπουλήσει. Τέλος, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, στους μετόχους της ΣΤΕΦΑΝΕΡ συμμετέχει και η εταιρεία ΓΑΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ με εκπρόσωπο τον Σάκη Ρουβά.

Η δεύτερη εταιρεία που αιτείται το αιολικό στην θέση Κιούκα είναι η ES ENERGY ΕΠΕ  με Διαχειριστή  τον κ. Χριστόφορο Παυλίδη, μεγαλοεπιχειρηματία της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ με έδρα την Δράμα. Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριoποιείται τα τελευταία χρόνια και στα αιολικά. Όμως ο κ. Παυλίδης είχε ασχοληθεί και παλαιότερα με τα αιολικά μέσω της εταιρείας ENEFARM η οποία πρόσφατα μετονομάστηκε σε ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ ΑΕ.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι και οι δύο νέες άδειες διεκδικούνται από πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα: Όμιλος Βαρδινιγιάννη (MotorOil) και Όμιλος Παυλίδη.

Παρεμπιπτόντως και οι δύο παλιές άδειες αιολικών του 2011 που απορρίφθηκαν το 2012 είναι συμφερόντων του κ. Παυλίδη. 
Η πρακτική να μην παρουσιάζεται η μητρική εταιρεία για κάθε έργο, αλλά να δημιουργεί νέες μικρές εταιρείες, συχνά με διαφορετικούς μετόχους, για κάθε αιολικό, αλλά και να αλλάζει την ονομασία της επιχείρησης για νέα υποβολή αιτήματος, είναι μια πρακτική που δεν είναι πρωτόγνωρη. Είναι ήδη γνωστό από τις διάφορες εταιρείες για κάθε υπό (τελική;) αδειοδότηση αιολικό σε Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο του Ομίλου Κοπελούζου. Αλλά και κάποιων άλλων που μάλλον ανήκουν στον Όμιλο Μυτιληναίου. Το πολύ καμιά δεκαριά μεγάλοι επιχειρηματικοί Όμιλοι έχουν όλη την αγορά των μΑΠΕς. Και φυσικά έχουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για να στηρίζουν τις «επενδυτικές» τους δραστηριότητες. 

Να μην ξεχνάμε δε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των "πράσινων επενδυτών" έχει τα συμφέροντά της συνδεδεμένα με το φυσικό αέριο (εμπορία ή/και ηλεκτροπαραγωγή) όπως έχουμε εξηγήσει: Η «πράσινη ανάπτυξη» κάνει το φυσικό αέριο απαραίτητο τόσο για την εξισορρόπηση του κουτουρού ρεύματος που παράγουν τα αιολικά, όσο και για την υποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη, σαν μονάδες βάσης, στο όνομα πάντα της σωτηρίας του πλανήτη (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα).

 Έτσι, για να βλέπουμε την μεγαλύτερη εικόνα για την χώρα μας, αλλά και παγκόσμια...

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Επέκταση υποδομών διασύνδεσης της Τήνου: Ο "Δούρειος Ίππος" για νέα αιολικά

 

Την περίοδο 2018-2020 ολοκληρώθηκαν έργα διασύνδεσης της Τήνου με την Άνδρο και την Σύρο και έχει εξασφαλιστεί η σταθερότητα του δικτύου του νησιού, όπως διαβεβαιώνει ο ΑΔΜΗΕ στο σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) 2021-2030, σελ.104:

<< Ο σχεδιασμός της Α’, Β’ και Γ’ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων με κεντρικό διασυνδετικό κόμβο τον Υ/Σ Σύρου, ο οποίος περιλαμβάνει σύνδεση με δύο καλώδια με το Λαύριο και ένα καλώδιο με την Εύβοια μέσω Τήνου-Άνδρου, επαρκεί για να καλύψει αξιόπιστα την τροφοδότηση των φορτίων των Βόρειων Κυκλάδων για ένα μακροχρόνιο ορίζοντα 25ετίας>>

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο νέο σχέδιο 2022-2031 (που σημειωτέον δεν έχει ακόμα εγκριθεί) οι πληροφορίες του ΔΠΑ 2021-2030 περί 25ετούς διασφάλισης της σταθερότητας του δικτύου της Τήνου, γίνονται γαργάρα και αντικαθίστανται με το:  <<Οι γραμμές Μέσης Τάσης μέσω των οποίων τροφοδοτείται η Τήνος, από τον Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ της Άνδρου, είναι μεγάλου μήκους και διέρχονται από περιοχές δύσβατες οι οποίες είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες να παρουσιάζονται διακυμάνσεις της τάσης του δικτύου οι οποίες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων της Νήσου Τήνου. Για αυτούς τους λόγους και με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιόπιστης τροφοδότησης του συνολικού φορτίου της Τήνου, έπειτα από τη συνεργασία των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, προγραμματίζεται εκ νέου η κατασκευή του Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ επί της Νήσου Τήνου με αναμενόμενο έτος ολοκλήρωσης το 2024.>>

Η επέκταση του δικτύου και των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος είναι απαραίτητη  προϋπόθεση για να αρθεί το πρόβλημα του κορεσμένου δικτύου και του περιορισμού εγκατάστασης μεγάλων ή πολλών αιολικών (εδώ και εδώ), που οδηγούσε την ΡΑΕ στις απορρίψεις προηγούμενων αδειοδοτήσεων.

Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνει και στο τελευταίο σχέδιο ΔΠΑ 2022-2031, όπως και σε προηγούμενα ΔΠΑ, ο ΑΔΜΗΕ:

<<Τα έργα διασύνδεσης των ΜΔΝ με το ΕΣΜΗΕ αποτελούν στρατηγικό στόχο του ΑΔΜΗΕ και αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του παρόντος ΔΠΑ, πλέον του 80% του επενδυτικού κόστους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων με μείωση των αερίων θερμοκηπίου, λόγω απόσυρσης πετρελαϊκών μονάδων ΑΣΠ και αξιοποίηση του αξιόλογου δυναμικού ΑΠΕ στα νησιά, με αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή…>>            (η Τήνος δεν ανήκει στα ΜΔΝ εδώ και πολλά χρόνια).

Στον Φάκελο Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Δεκαετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2020-2029 & 2021-2030, το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24/7, όπως μας ενημερώνει και με σχετική επιστολή το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Στο Κεφ-1-10, στην παράγραφο 1.6.2.1: <<Η κλιματική αλλαγή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει και το χάρτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα, με διαφορετική ένταση ανάλογα το είδος των ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η επέκταση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική και αναγκαία για την επίτευξη της διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς θα εξασφαλίζει την επαρκή διασύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση σε όλη την επικράτεια.>>

Στην συνέχεια, στην παράγραφο 3.3, Κεφ.3-19: << Σε κάθε περίπτωση, οδηγός παράμετρος για την ανάπτυξη του Συστήματος στα επόμενα χρόνια είναι η εξυπηρέτηση της ανάγκης μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί για τα έτη 2020 και 2030, όπως αυτοί περιγράφηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων θα έχει διαμορφωθεί ένα Σύστημα Μεταφοράς το οποίο (από άποψη ικανότητας διακίνησης ισχύος) θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των στόχων αυτών και να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στον προβλεπόμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας όπου οι ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με συμμετοχή άνω του 60% στην τελική κατανάλωση του ηλεκτρισμού.>> Στο Κεφ-3-26 επισημαίνεται: << Αξιοποίηση για παραγωγή ενέργειας των ιδιαίτερων ενεργειακών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται το δυναμικό της χώρας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.>> 

 Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Κυκλαδονήσια συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις περιοχές, μιας και έχουν πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό.

Από όλα τα παραπάνω, είναι προφανές πως ο νέος υποσταθμός υψηλής τάσης  (Υ/Σ ΥΤ) και η περεταίρω αύξηση των διασυνδέσεων τόσο μεταξύ των νησιών όσο και με την ηπειρωτική χώρα, γίνεται ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος για την αδειοδότηση και εγκατάσταση πολλών αιολικών (αλλά και φωτοβολταϊκών) στην Τήνο, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν Δούρειος Ίππος στο όνομα της ήδη εξασφαλισμένης σταθερότητας του δικτύου του νησιού.

Δεν είναι τυχαίο πως μέσα στον Ιούνιο του 2021, μετά την απόφαση εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ΥΤ στην Τήνο, έχουν εμφανιστεί δύο καινούργιες αιτήσεις αιολικών (Πίνακας 1), ενώ αντίστοιχες παλαιότερες του 2011 είχαν απορριφθεί (Πίνακας 2).

     Πίνακας 1


 Όπως  φαίνεται στον Πίνακα 2 από τις αιτήσεις αδειών αιολικών στην Τήνο μέχρι το 2018, οι δύο άδειες («ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1.») απορρίφθηκαν το 2012 λόγω «κορεσμένου δικτύου», όπως φαίνεται στις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις (εδώ και εδώ):

                 Από «Χωροθέτηση χερσαίων αιολικών πάρκων με τη Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: Η περίπτωση της Τήνου»

<<Σκέφθηκε ως εξής
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ίσχυε κατά την υποβολή της αίτησης αλλά και μεταγενέστερα έως σήμερα, «… οι περιοχές της χώρας με κορεσμένα δίκτυα καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ….».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και μέσω ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β΄2373/2011), με το οποίο καθορίζεται το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεων «1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν η αίτηση υποβάλλεται σε περιοχή με κορεσμένα δίκτυα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων καθοριζόμενων στα άρθρα 8 έως 12.».
Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 96/2007 απόφαση της ΡΑΕ, καθορίστηκε ότι τα δίκτυα των διασυνδεδεμένων και Μη νησιών είναι κορεσμένα για την τεχνολογία των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών….>>
               
Να μην ξεχνάμε ότι με βάση τον ισχύοντα  νόμο του 2008 για το χωροταξικό των ΑΠΕ και την φέρουσα ικανότητα των κατοικημένων νησιών για αιολικά, στην Τήνο μποτούν να μπουν 103  τυπικές (διάμετρος ρότορα 85m), ενώ αν έχουν μικρότερη διάμετρο μπορούν να μπουν ακόμα περισσότερες (όπως π.χ. αυτές του Κοπελούζου για το Αιολικό Πάρκο «Φωλιά» με διάμετρο ρότορα 71m επιτρέπουν να μπουν 123).

Με δεδομένη την ξεκάθαρη θέση των Τηνίων για την μη εγκατάσταση αιολικών στο νησί μας και την σθεναρή μέχρι τώρα αντίστασή μας σε κάθε τέτοια ενέργεια, κάνουν ξεκάθαρο ότι η πρόταση για νέο υποσταθμό υψηλής τάσης και καινούργιων διασυνδέσεων είναι απορριπτέα και πρέπει άμεσα να αναιρεθεί, αλλιώς θα αποτελέσει την απαρχή για επερχόμενη καταστροφική επέλαση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε ολόκληρο το νησί.

Η Δημόσια Διαβούλευση στην οποία μας καλεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αφορά το προηγούμενο σχέδιο ΔΠΑ 2021-2030 όπου ακόμα δεν συμπεριλαμβάνεται ο νέος  υποσταθμός ΥΤ για την Τήνο, αλλά περιλαμβάνει αντίστοιχα έργα σε άλλες περιοχές όπου χρειάζεται να μπουν πολλά αιολικά. Όμως ο νέος Υ/Σ συμπεριλαμβάνεται στο νέο σχέδιο ΔΠΑ 2022-2031, το οποίο δεν έχει ακόμα εγκριθεί και δεν βρίσκεται υπό Διαβούλευση. Οι λόγοι όμως είναι ακριβώς οι ίδιοι, όπως ξεκάθαρα διατυπώνεται στην υπό Διαβούλευση ΣΜΠΕ:

<<4.2.5 Ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ στο Σύστημα - Έργα Ανάπτυξης σε κρίσιμες περιοχές
Η παροχή πρόσβασης σε διαρκώς αυξανόμενο όγκο Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω των Δεσμευτικών Προσφορών Σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές του ΕΣΜΗΕ στα υφιστάμενα δίκτυα 150 kV να εμφανίζονται συνθήκες συμφόρησης ή/και «κορεσμού» αναφορικά με τη δυνατότητα σύνδεσης νέων Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Για τις «κορεσμένες» περιοχές, καθώς και για αυτές στις οποίες εμφανίζονται συνθήκες συμφόρησης, ο ΑΔΜΗΕ προγραμματίζει έργα ενίσχυσης του Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της υλοποίησης των νέων Σταθμών ανά περιοχή, με στόχο την αύξηση της ικανότητας των δικτύων και την άρση των περιορισμών.>>

Για να προλάβουμε λοιπόν την οποιαδήποτε ενέργεια  για την δρομολογούμενη εγκατάσταση του νέου υποσταθμού Υ/Τ, είναι απαραίτητη η μαζική συμμετοχή στην παρούσα Διαβούλευση που λήγει στις 24/7/2021,  παραθέτοντας τις απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις  μας για ακύρωση των σχεδίων εγκατάστασης  αυτού του "Δούρειου Ίππου" στην Τήνο.

              


Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Από τον χλεχλέ του Liberal.gr στον κακομοίρη από την Τζιά και τους Γερμανούς του


Το παραπάνω γράφημα με τις διασυνδέσεις είναι του 2010, από εδώ. Δείχνει ότι η Τήνος ήταν διασυνδεμένη με το Εθνικό Δίκτυο, από παλιά.   Αυτό σημαίνει ότι η Τήνος ηλεκτροδοτείται από ότι το Κολωνάκι, ο Πειραιάς, ή η Άρτα, δηλαδή όλη η Ελλάδα. Και να προσθέσω, ότι το τελευταίο 9-μηνο, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της διασυνδεμένης Ελλάδας, η Ελλάδα και η Τήνος ηλεκτροδοτούνται από εισαγόμενο φυσικό αέριο, εισαγωγές ρεύματος και λιγνίτη. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν και περίπου 30% από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά, που δεν σημαίνει παρά ότι πληρώνουμε για αιολικές και φωτοβολταϊκές εγχεόμενες μεγαβατώρες που όμως, όπως λέει η καθ' όλα έκριτη και μη αμφισβητούμενη διακρατική και δοαχρονική μελέτη του Richard York, προστίθενται στο ενεργειακό μείγμα χωρίς να εξοικονομούν αντίστοιχα καύσιμα ή να μειώνουν αντίστοιχους ρύπους.  Να το επαναλαβεται αυτό το υπογραμμισμένο μέχρι που οι λέξεις να γίνουν αντιληπτές.  Και φυσικά να διαβάσετε την μελέτη, για αυτό την παραθέτω.

Στις 27.11.2019, πέντε μέρες μετά την Παντηνιακό Συλαλλητήριο κατά των Ανεμογεννητριών, όπως είχα προβλέψει ξεκίνησε η ειρωνία και η μπουρδολογία κατά της Τήνου. Ομολογώ, ότι όταν προέβλεψα ότι θα υπήρχε αυτή η "αντίδραση", δεν ήξερα από που θα μάς έρθει. Αλλά ήξερα ότι θα μας έρθει. Τέτοιες "αντιδράσεις" υπάρχουν πάντα και έχουν πάντα ένα σκοπό: Να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των αιολικών. Και φυτεύονται είτε από "επιστήμονες" της ΕΛΕΤΑΕΝ, είτε από πάντα εύκαιρους δημοσιογράφους (την ίδια παρέα που σας έφερε την φούσκα του ΧΑΑ του 2000, αχ και να είχατε λίγη μνήμη), είτε από δήθεν αυθόρμητους πολίτες γνωστούς και σαν παπαγαλάκια.

Για να μην έχετε ψευδαισθήσεις, τα συμφέροντα των αιολικών είναι όσο μεγάλα όσο μεγάλα είναι τα "έργα" τους. Δεν γνωρίζω πόσο πούλησε ο κ. Στέφας την άδειά του για τρεις ανεμογεννήτριες πάνω από τα Υστέρνια και την Καρδιανή στους Γερμανούς της Aiolis GmbH, αλλά το συνολικό έργο είναι για 1,8 αιολικά μεγαβάτ, επί €1,5 εκατομμύριο ανά μεγαβάτ μας κάνει €2,7 εκατομ., άρα κάπου τόσο "κάνει" και η άδεια.  Μην τσιμπάτε στο "μικρό" ή "μεγάλο" αιολικό, ο Στέφας (ή οι Γερμανοί του) προσπάθησαν να "μεγαλώσουν" την άδεια, αλλά δεν τα κατάφεραν, μάλλον λόγω του πολύ μεγαλύτερου σκοπούμενου έργου των Κοπελούζου/ENEL.   Αν πάτε πίσω στο 2008, θα δείτε ότι όλα αυτά τα έργα, ξεκινάνε από "δικούς μας" για να μεταπουληθούν.   Για τα τότε έργα (και αυτά τς Εύβοιας), €172 εκατομμύρια. Για τα σκοπούμενα "έργα" στις Κυκλάδες, περί τα €120 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα λεφτά για την μεταβίβαση των αδειών.  Αυτό σημαίνει ότι τα "έργα" θα αποφέρουν στον ιδιοκτήτη τους, τουλάχιστον τα διπλά. Έτσι πάει...

Το φυτεμένο δήθεν αυθόρμητο άρθρο στο "Liberal.gr" δεν είναι ούτε επειδή ο αθρογράφος καταλαβαίνει τι είναι ηλεκτροδότηση, ούτε επειδή του αρέσουν τα αιολικά. Αυτό που ενοχλεί αυτόν που του παρήγγειλε το άρθρο είναι τα 120 ή όσα εκατομμύρια για τα οποία έχει ήδη πουληθεί η άδεια του επόμενου αιολικού. Η πώληση έχει ήδη γίνει και φαίνεται σε έγγραφα της ΡΑΕ...  Το τίμημα είναι κατ' εκτίμηση. Και ο "αρθογράφος" του "Liberal" έχει την ίδια ...έμπνευση που είχε άλλος αρθοργράφος, αντίστοιχων ανοησιών.

Και για να ξεκαθαρίσω λίγα πολύ βασικά, πριν σας τεκμηριώσω τις αρλούμπες του φυτεμένου άρθρου 1) Δεν με ενοχλούν οι επενδύσεις, μικρές οι μεγάλες. Ασχολούμαι με επενδύσεις από το 1977, και πολλές από αυτές ήταν ενεργειακές επενδύσεις. 2) Δεν με ενοχλεί το να βάζει κάποιος ιδιώτης λεφτά, για να βγάλει περισσότερα.  3) Δεν με ενοχλεί το να μεταπωλούνται άδειες, για ο,τιδήποτε, εφ΄όσον είναι σύννομες οι συναλλαγές. 4) Δεν με ενοχλούν ούτε οι Γερμανοί του κ. Στέφα, ούτε οι Ιταλοί του κ. Κοπελούζου. 5) Δεν με ενοχλούν καν τα αιολικά, καθ' εαυτά, μου αρέσουν να τα βλέπω να μαζεύουν σκουριά και να σαπίζουν στον ορίζοντα είτε της Καλιφόρνιας, είτε της Εύβοιας... Σαν πεθαμένες μπαλαρίνες!

Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι τα αιολικά είναι

  1. Ενεργειακά ασήμαντα, άχρηστα και βλαπτικά. Είναι ασήμαντιο ποσοστό της συνολιής ενέργειας, είτε στην Γερμανία, είτε στην Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε παγκοσμίως.
  2. Μπαίνουν υποχρεωτικά επειδή έτσι θέλουν οι Γερμανοί που φτιάχνουν τους Νόμους για τα αιολικά, για να μας τα εξάγουν. Τα αιολικά μπαίνουν όπου μπαίνουν, μόνο επειδή κάπως τα διάφορα Κοινοωβούλια πέρασαν τον Νόμο EEG στις εθνικές τους νομοθεσίες. Ο Νόμος EEG έχει χαρακτηριστεί από Γερμανό σαν ο Νόμος που ψηφίζεται και γίνεται αποδεκτός από Ορδές Ηλιθίων και έχει υπάρξει η καλύτερη εξαγωγή των Γερμανών. 
  3. Τα πληρώνουμε όλοι, επίσης υποχρεωτικά, (η σελίδα 12 έχει μόνο τις φανερές πληρωμές, υπάρχουν άλλα τόσα σε έμμεσες πληρωμές)  και, κυρίως,
  4. Δεν παίρνουμε κάτι χρήσιμο ή κάτι που να έχουμε ζητήσει εμείς από αυτά, δηλαδή δεν παίρνουμε ενεργειακή αυτάρκεια, ή επάρκεια και ασφάλεια ηλεκτροδότησης, ή ....

Από την μία έχουμε τον χλεχλέ του Liberal, και από την άλλη τον κακομοίρη από την Τζιά και τους Γερμανούς του. Η δήθεν "Ενεργειακή" δήθεν "Κυκλάδων" δεν είναι τοπική εταιρία. Είναι ο τύπος από την Τζιά που βρήκε 1-2 φουκαράδες από τα Υστέρνια, κάτι πουνηρούς στην Σύρο, παραμύθιασε τον Δήμο Εξωμβουργου όταν νόμιζαν ότι τα αιολικά είναι καλά ή χρήσιμα, μετά βρήκε κάτι Γερμανούς στην Γερμανία και τους πούλησε την άδεια, μόνο που δεν είχει δρόμο και με άλλλους πονηρούς στην Σύρο τον απέκτησε. Επιχειρηματικά, έχει μια παρασιτική δουλειά. Τον επιδοτούμε για να κάθεται. Η μόνη του δυσκολία είναι να καλύψει τις κουτοπονηριές του. Μέρος της αποστολής του είναι να ανοίξει δρόμο για το επόμενο αιολικό....

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Νοέμβριος κατά των Αιολικών, από τα Πράσσα στην Χώρα της Τήνου


1) Δήλωση Διαμαρτυρίας, 4-11-2019

"...Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να σταματήσει κάθε εργασία που αφορά δίοδο μέσα από την παράνομη διάνοιξη εντός της έκτασης που ανήκει στο Δήμο Τήνου και κατ’ 
επέκταση σε όλους του πολίτες του και καλούμε όλο τον Τηνιακό λαό να σταθεί συμμέτοχος στον αγώνα μας για την προάσπιση της Δημοτικής περιουσίας και της μοναδικού αισθητικού κάλλους φυσιογνωμίας του «χειροποίητου» νησιού μας

Όλη η Δήλωση Διαμαρτυρίας, εδώ Αυτό το χαρτί υπογράφουμε και δίνουμε στον Δήμο ή στο Επαρχείο.

2) Η Τήνος αντιμετωπίζει μία πρωτοφανή απειλή, 15-11-2019

"...Το μόνο που κάνουν τα αιολικά είναι να ακριβαίνουν το ρεύμα Δεν υπάρχει πραγματικό ενεργειακό όφελος από τα αιολικά, μόνο κόστος (που πληρώνουμε εμείς) και βλάβες (για όλο το νησί). Είναι μια παρασιτική δραστηριότητα. Για αυτό λέμε ΌΧΙ, με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση".   Όλο το σημείωμα, εδώ.


3) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, 21-11-2019

"Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου τάσσεται στο πλευρό των πολιτών των νησιών μας Άνδρου, Τήνου και Πάρου, στον αγώνα που δίνουν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση μεγάλης κλίμακας και μεγέθους ανεμογεννητριών...

...Καλούμε άμεσα την πολιτεία να προστατέψει το κυκλαδίτικο τοπίο τροποποιώντας τις διατάξεις που αδιάκριτα επιβάλουν στα νησιά μας την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου" 

Η Ανακοίνωση - Δελτίου Τύπου του ΔΣΣ εδώ.4) Τα μεγάλα παραμύθια του "μικρού" επιχειρηματία 22-11-2019

"Το «μικρό» αιολικό θα κάνει ότι και το «μικρότερο» στην Αγία Μαρίνα: Θα μετατρέψει τα Πράσσα σε θορυβώδη βιομηχανικό σκουπιδότοπο.

Το «μικρό» αιολικό είναι μικρό επειδή δεν του έδωσαν την άδεια να γίνει μεγαλύτερο (όπως ζήτησε από την ΡΑΕ)!

Το «μικρό» αιολικό είναι «λαγός» για επόμενα που είναι σε αδειοδότηση: Βρίσκει πρόθυμους ντόπιους συνεργάτες και «φίλους», χαρτογραφεί την «αντίσταση», ετοιμάζει οδοποιίες που εμφανίζει σαν «προϋπάρχοντες χωματόδρομους» κλπ..."  Η απάντηση στα παραμύθια του "μικρού" παραμυθά, εδώ.  Αν και είχα απαντήσει και εδώ.Η δικηγόρος της "Ενεργειακής" Κυκλάδων (όχι κυρία μου, δεν έχει σχέση με Ενέργεια, έχει σχέση μόνο με επιδοτήσεις), σε κάποιο Δικαστήριο είχε πει ότι μόνο δύο άτομα δεν θέλουν αιολικά στην Τήνο. Όπως λέμε 1, 2, 1.200...:

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Παντηνιακό συλλαλητήριο κατά των ανεμογεννητριών, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 13:30, στο Παλιό Δημαρχείο


Να περιμένετε ότι τα συμβατικά ΜΜΕ θα μας ειρωνευτούν ότι δήθεν δεν θέλουμε να σώσουμε το Κλίμα, ή δεν μάς νοιάζουν οι καρκίνοι στην Πτολεμαϊδα, ή δεν θέλουμε να κάνουμε και εμείς κάτι για απεξάρτηση από το πετρέλαιο, ή ότι είμαστε εμείς οι "έξυπνοι" και οι Ευρωπαίοι, που βάζουν ανεμογεννήτριες "χαζοί", ή ότι θα έπρεπε να θέλουμε αιολικά αφού είχαμε ανεμόμυλους και  το γνωστό πλέον ρεπερτόριο του αιολικού λόμπυ και των παπαγάλων του.

Το Κλίμα δεν επηρεάζεται και δεν βελτιώνεται από τα αιολικά.  Όλα τα αιολικά του κόσμου είναι λιγότερο από 1% της παγκόσμιας ενέργειας και για αυτό το 1%, εξοικονομούν 0% (ΜΗΔΕΝ %) ρύπους ή καύσιμα.

Τα μεγάλα ποσοστά αιολικού ρεύματος που αναφέρονται σε χώρες σαν την Γερμανία και την Δανία είναι ονομαστικά ποσοστά.  Είναι "πόσο αιολικό ρεύμα παράγεται". Τα στατιστικά αυτά κρύβουν το γεγονός ότι το αιολικό ρεύμα, ακόμα και σε αυτές τις χώρες, βασικά ...πετιέται, εξάγεται επί πληρωμή,  "απορρίπτεται", σε γειτονικές χώρες. Οι Γερμανοί και οι Δανοί, με τα πολλά αιολικά, έχουν το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, επειδή ακριβώς πληρώνουν για να το ξεφορτωθούν. Είναι χαζοί οι Γερμανοί και οι Δανοί? Όχι βέβαια! Εξάγουν το 70-80% των αιολικών που κατασκευάζουν, και με τα αιολικά, μαζεύουν λεφτά και από τις εξαγωγές αιολικών αλλά και με το φουσκωμένο ρεύμα που πληρώνουν οι δικοί τους καταναλωτές.

Τα αιολικά ούτε εξοικονομούν, ούτε καθαρίζουν, ούτε υποκαθιστούν τον λιγνίτη της Πτολεμαΐδας. Ο λιγνίτης έχει υποκατασταθεί από φυσικό αέριο και από εισαγωγές ρεύματος! Και η κατανάλωση ρεύματος έχει μειωθεί από την ύφεση και την φτώχεια, όχι από τα αιολικά.

Ούτε εξοικονομούν πετρέλαιο τα αιολικά. Το πετρέλαιο πάει στις μεταφορές και στην θέρμανση και τα αιολικά δεν έχουν σχέση ούτε με μεταφορές, ούτε με θέρμανση.

Τα αιολικά δεν έχουν σχέση με ηλεκτροδότηση. Είτε της Τήνου είτε της Ελλάδας. Έχουν σχέση μόνο με τις εγγυημένες επιδοτήσεις που πληρώνουμε όλοι εμείς στους αιολικούς, χωρίς όμως να παίρνουμε χρήσιμο ρεύμα από αυτούς.

Έχω προσπαθήσει να εξηγήσω, πρόσφατα,  γιατί τα αιολικά είναι ακατάλληλα για ηλεκτροδότηση.  Το ίδιο πράγμα είπε και η Φλώρα Παπαδέδε, το 2014, σε παρουσίαση στο ΙΤΗΠ. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς δεν εμπιστεύεστε το δικό μου βιογραφικό. Άλλοι πάλι δεν εμπιστεύονται το βιογραφικό της Φλώρας Παπαδέδε. Δεν σας κάνει εντύπωση όμως ότι η Φλώρα και εγώ λέμε τα ίδια πράγματα?

Τα αιολικά δεν έχουν καμία σχέση με ανεμόμυλους και η διαφορά δεν είναι στο μέγεθος ή στην αισθητική. Η διαφορά είναι ότι το κριθάρι και το αλεύρι αποθηκεύονται, ενώ ο αέρας και το ρεύμα δεν αποθηκεύονται.  Οι ανεμόμυλοι υπήρχαν επειδή ο κόσμος τους είχε ανάγκη. Τα αιολικά υπάρχουν επειδή είναι υποχρεωτικά, με υποχρεωτικές εγγυημένες επιδοτήσεις.

Τα αιολικά είναι 100% σκέτη αρπαχτή. Φόρος. Μη ανταποδοτικός φόρος. Τα αιολικά στα Πράσσα ή οπουδήποτε (και στην Γερμανία) δεν έχουν σχέση με ρεύμα. Είναι φόρος στο ρεύμα, χωρίς να παράγουν χρήσιμο ρεύμα. Είναι φόρος υπέρ των Γερμανών και Δανών κατασκευαστών αιολικών και των Ιταλών και Γάλλων που τα λειτουργούν, με ποσοστά στους χωματουργούς που παριστάνουν τους επιχειρηματίες.

Συνοψίζοντας, φυσικά και δεν μου αρέσουν τα αιολικά. Ούτε στα χωράφια μου, ούτε στην Αγία Μαρίνα, ούτε στα Άγραφα, ούτε στην Γερμανία, ούτε πουθενά. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που διαμαρτύρομαι και δεν τα θέλω. Διαμαρτύρομαι και δεν τα θέλω επειδή είναι κλοπή, απάτη: Δεν μετράνε στην εξασφαλισμένη επάρκεια ισχύος (δηλαδή δεν μπορείτε να βασιστείτε ότι θα έχετε ρεύμα από αυτά, όταν το θέλετε). Δεν υποκαθιστούν συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Όλα τα αιολικά της Ελλάδας, 2.500 εγκατεστημένα αιολικά μεγαβάτ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ούτε την πιο ταπεινή συμβατική μονάδα.  Δεν εξοικονομούν καύσιμα και δεν μειώνουν εκπομπές CO2. Μετρημένα και τεκμηριωμένα. Ο μόνος λόγος που μπαίνουν αιολικά είναι επειδή οι Γερμανοί (και οι Δανοί) θέλουν να τα πουλάνε και επειδή δίνουν γενναία ποσοστά σε δικούς μας "επιχειρηματίες" και στους παπαγάλους τους.


 Δεν μου αρέσει να με κλέβουν και να με κοροϊδεύουν. Για αυτό δεν θέλω τα αιολικά.  


Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Δήλωση Διαμαρτυρίας από του Πολέμου τον Κάμπο (την Δημοτική Έκταση)

 
Δήλωση Διαμαρτυρίας

Τον Οκτώβριο του 2017 μάθαμε τυχαία ότι θα ξεκινούσαν από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.» εργασίες για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στην θέση «Πράσα» Υστερνίων Τήνου, ενώ εκκρεμούσαν προσφυγές του Δήμου Τήνου που βασιζόταν σε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν πραγματικά ελαττώματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, δηλαδή: α) την έκταση του γεωτεμαχίου του σκοπούμενου έργου, β) την πασιφανώς παράνομη και, τότε, μη βατή διάνοιξη που προσπαθούσε να «βελτιωθεί» και να βαφτιστεί «υφιστάμενη οδοποιία» και γ) το ότι αυτή η παράνομη διάνοιξη περνούσε μέσα από και στην ουσία καταπατούσε περιφραγμένες ιδιοκτησίες και την Δημοτική έκταση.

Από τον Οκτώβριου του 2017 μέχρι σήμερα είδαμε να εκδίδονται αποφάσεις που έλεγαν ότι ο Δήμος Τήνου «είχε χάσει την νομή» όταν όλοι ξέρουμε ότι οι Δήμοι είναι σαν το Δημόσιο και δεν μπορούν να χάσουν τη νομή τους σε εκτάσεις που τους ανήκουν. Είδαμε να διαπράττεται εκ νέου διατάραξη της νομής του Δήμου, όταν δήθεν «άγνωστοι» παραβίασαν την περίφραξη της ιδιοκτησίας του Δήμου, αμέσως μόλις η Εταιρεία ξεκίνησε εκ νέου τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2019. Είδαμε την παράνομη διάνοιξη να βαφτίζεται «συνοδό έργο» κατόπιν εορτής. Είδαμε την Δασική Υπηρεσία Σύρου (την ίδια Υπηρεσία που κάθεται πάνω σε αιτήσεις πολιτών μερικούς μήνες) να βγάζει μεταμεσονύκτια πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης στην οποία έχει γίνει η παράνομη διάνοιξη, την παραμονή του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων νομής που άσκησε ο Δήμος Τήνου κατά της Εταιρείας, χαρακτηρίζοντάς την ως «χορτολιβαδική» και κατ’ αυτήν Δημόσια, όταν ξέρουν οι πάντες ότι δεν υπάρχει τεκμήριο του Δημοσίου στην Τήνο και στις Κυκλάδες, και κυρίως ότι ο Δήμος Τήνου έχει τίτλο του 1938 για την ιδιοκτησία του. Φυσικά, η Δασική Υπηρεσία ήταν απούσα όταν έγινε η διατάραξη του «χορτολίβαδου» το 1997 μιας και η ίδια σε Γνωμοδότησή της αναφέρει ότι πριν από τη χρονιά αυτή κανένας «χωματόδρομος» δεν υπήρχε στην περιοχή. Πόσα μέτρα και πόσα σταθμά έχει η Δασική Υπηρεσία; Είδαμε το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων να πιθανολογεί ότι η διάνοιξη του επίμαχου δρόμου έγινε από την Νομαρχία Κυκλάδων, όταν ξέρουμε και το έχουμε και γραπτώς (από την ίδια την νυν Περιφέρεια και πρώην Νομαρχία) ότι ουδεμία ανάμειξη είχε ή έχει με αυτήν την διάνοιξη. Όταν, επίσης, γνωρίζουμε ότι υπάρχει έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου ότι ούτε αυτός έχει διανοίξει τον επίμαχο δήθεν «δρόμο».

Ο Δήμος Τήνου έχει καταθέσει τακτική Αγωγή Νομής κατά της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», αλλά μέχρι να δικαστεί και να βγει η απόφαση, η εν λόγω εταιρία θα δημιουργήσει τετελεσμένα, κάτι που θεωρούμε άδικο και απαράδεκτο για την δημοτική περιουσία και άρα για την κοινή περιουσία όλων των Τηνιακών.

Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε να σταματήσει κάθε εργασία που αφορά δίοδο μέσα από την παράνομη διάνοιξη εντός της έκτασης που ανήκει στο Δήμο Τήνου και κατ’ επέκταση σε όλους του πολίτες του και καλούμε όλο τον Τηνιακό λαό να σταθεί συμμέτοχος στον αγώνα μας για την προάσπιση της Δημοτικής περιουσίας και της μοναδικού αισθητικού κάλλους φυσιογνωμίας του «χειροποίητου» νησιού μας.

Τήνος 4 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

Τα αιολικά είναι 1) ενεργειακά ατελέσφορα, 2) οικονομική απάτη και 3) περιβαλλοντικό θέατρο -- Άνδρος 5-10-2019Έχω κάνει πολλές παρουσιάσεις για το θέμα, και πάντα αναρωτιέμαι, "τι πρέπει να πω". Υπάρχουν τρία γενικά θέματα:
  1. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν τα αιολικά. Πάντα καταλήγω ότι προέχει η κατανόηση της τεχνοκρατικής αλήθειας, κι ας είναι πολύπλοκη και αυτήν παρουσιάζω και εδώ.
  2. Ποιοι είναι οι τρόποι και τα κόλπα του αιολικού κλάδου. Ο αιολικός κλάδος είναι σαν την Μαφία. Μια συμμορία που βγάζει λεφτά με ψέματα, καταναγκασμό, εκβιασμό και διαφθορά, σε διακρατικό και εθνικό επίπεδο.  Το διακρατικό δεν είναι παρά η Γερμανία που επιβάλλει πονηριές για να μαζεύει λεφτά. Το εθνικό είναι οι Νόμοι που περνάει το κάθε κοινοβούλιο, είτε επειδή έτσι θέλει, δήθεν, η ΕΕ και έτσι βρήκαν μηχανάκι να παίρνουν τα ποσοστά τους οι τοπικοί εργολάβοι που ελέγχουν τα ΜΜΕ, τους νομοθέτες και την Διοίκηση, και παριστάνουν ότι είναι "ελίτ".
  3. Πώς αμύνεται κανείς ενάντια στην λαίλαπα; Πώς αμύνεται κανείς κατά της Γερμανίας που έχει έρθει με "οικολόγους" αντί της Βέρμαχτ, και έχει επιβάλει τους Νόμους που χρειάζονται για να είναι νομότυπη η ντόπια Μαφία της; Η άμυνα ξεκινάει με ενημέρωση και αποκάλυψη της απάτης και κατανόηση του πλέγματος προστασίας που έχει στήσει η αιολική Μαφία, αλλά, προφανώς, αυτό, από μόνο του, είναι μόνο η αρχή.

Οι περισσότεροι ενοχλούνται με τα αιολικά επειδή κάπως τους χαλάνε την θέα, ή το τοπίο ή για όποιον λόγο ενοχλείται ο πολύς και φυσιολογικός κόσμος.  Και σε μέρη όπως η Άνδρος, τα αιολικά έχουν σκοπό να καταλάβουν το νησί. Απλά και μόνο επειδή:  1) υπάρχουν καλώδια διασύνδεσης για να απορρίπτεται το τυχαίο και μεταβλητό ρεύμα και  2) μοιάζει να υπάρχουν εκτάσεις (διαθέσιμες ή μη). Λέω "διαθέσιμες και μη" επειδή η αιολική συμμορία φυσικά προτιμάει τις διαθέσιμες εκτάσεις, αλλά δεν το  έχει σε απολύτως τίποτα να βουτάει και μη διαθέσιμες εκτάσεις, με αγαπημένο συνεργό τις Δασικές Υπηρεσίες: Αν δεν παραχωρείς το χωράφι σου, στο βγάζουν χορτολιβαδικό, Δημόσιο κλπ και στο παίρνουν. Τόσο χυδαίο.  Και επειδή αυτή είναι μόνο μία χυδαιότητα -- η μεγάλη χυδαιότητα είναι η συνολική απάτη του εγχειρήματος -- δωσ' του το παραμύθι για καθαρή ενέργεια και σωτηρία του πλανήτη.  ΑΥΤΟ όμως το παραμύθι, καταρρίπτεται σχετικά εύκολα, αν κάποιος είναι στοιχειωδώς σκεπτόμενος.


Τα αιολικά ίναι ενεργειακά ατελέσφορα επειδή, εκτός από πραγματικά ασήμαντα, στο ενεργειακό ισοζύγιο, το τυχαίο και μεταβλητό ρεύμα που παράγουν, μετά την "ενσωμάτωση" του στο δίκτυο, καταλήγει να μην εξοικονομεί καύσιμα και να μην υποκαθιστά συμβατικές μονάδες. Αυτά δεν είναι "άποψη" είναι εμπειρία πολλών ετών λειτουργίας.

Τα αιολικά είναι οικονομική απάτη επειδή πληρώνονται αδρά και υποχρεωτικά, με φανερές και αφανείς χρεώσεις στο ρεύμα και με άλλες παροχές (πχ γη) χωρίς να παράγουν αυτό για το οποίο πληρώνονται. Πληρώνονται για να πληρώνονται, και όχι για να παρέχουν κάτι χρήσιμο. Διαφημίζουν εξοικονόμηση καυσίμων που δεν υφίσταται. Διαφημίζουν ηλεκτροδότηση που δεν μπορούν να κάνουν. Απατεώνες.

Τα αιολικά είναι περιβαλλοντικό θέατρο επειδή παριστάνουν ότι κάνουν κάτι καλό για το περιβάλλον, ή το Κλίμα, ενώ είτε δεν κάνουν τίποτα, είτε κάνουν ζημιές.  Παριστάνουν ότι είναι "καθαρή" ή "ήπια" ενέργεια. Παριστάνουν ότι σώζουν την Πτολεμαΐδα από καρκίνους και εμάς από το βρώμικο κάρβουνο. Η αλήθεια όμως είναι ότι, μετρημένα και αποδεδειγμένα, δεν μειώνουν εκπομπές CO2 (που υποτίθεται φταίει για την ζημιά στο περιβάλλον ή στο Κλίμα). Μετρημένα και αποδεδειγμένα, δεν υποκαθιστούν και δεν εξοικονομούν λιγνίτη. Το φυσικό αέριο και οι εισαγωγές ρεύματος έχουν υποκαταστήσει λιγνίτη, και όχι τα αιολικά. Τα αιολικά, έχουν μετρηθεί να μην εξοικονομούν ούτε καν φυσικό αέριο! Με τα λεφτά που πετάμε σε αιολικά, θα είχαμε τις καθαρότερες συμβατικές μονάδες και θα περίσσευαν και για υγεία, παιδεία κλπ.  Η Πτολεμαΐδα δεν θεραπεύεται με αιολικά, θεραπεύεται με φίλτρα και σύγχρονες μονάδες.

Οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι δεν έχουν σχέση με αιολικά: Το κριθάρι και το αλεύρι αποθηκεύονται, ο αέρας και το ρεύμα δεν αποθηκεύονται. Το αιολικό "δυναμικό" δεν είναι ενεργειακό δυναμικό. Είναι δυναμικό επιδοτήσεων, εισπράξεων, αρπαχτής.  Τα αιολικά δεν είναι καθαρή ενέργεια, ούτε ήπια ενέργεια, είναι παρασιτική ενέργεια. Άχρηστη ενέργεια.

Και οι ξένοι που βάζουν αιολικά; Αυτοί που τα βάζουν είναι είτε αυτοί που τα εξάγουν σε άλλα θύματα, ή αυτοί που τα βάζουν για τις φοροαπαλλαγές και άλλες επιδοτήσεις. Και αυτοί που έχουν αιολικά, απλά έχουν το ακριβότερο ρεύμα στον κόσμο και δεν ηλεκτροδοτούνται από αιολικά. Τα αιολικά, "προστίθενται χωρίς να υποκαθιστούν" λένε οι μελέτες. Ο λαός μας αυτό το λέει "καπέλο"

Εμείς πληρώνουμε πάνω από 5 δις το χρόνο για αυτό το θέατρο. Πάνω από τα μισά λεφτά πάνε στους Γερμανούς και Δανούς που μας τα εξάγουν. Τα υπόλοιπα πάνε στις Ευρωπαϊκές "ΔΕΗ" που έτσι χρηματοδοτούν την δική τους ηλεκτροπαραγωγή. Και κάτι ψιλά ποσοστά σε μόνιμα ντόπιους κρατικοδίαιτους χωματουργούς και μεσάζοντες, τα ίδια διαμάντια που μας εκσυγχρονίζουν από το 1996.

Τι παίρνουμε για αυτά τα 5 δις που πληρώνουμε, υποχρεωτικά, ετησίως; Τίποτα χρήσιμο. Ενόχληση, καταστροφή των βουνών, ζημιά στον τουρισμό και ανεπάρκεια ρεύματος.

Η αντίσταση είναι δύσκολη, επειδή τα αιολικά υπάρχουν κάτω από ένα σύνθετο και αμείλικτο πλέγμα νομικής και διοικητικής (Γερμανικής) προστασίας. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι πρόκειται για απάτη ολκής, που έχει ξεσκεπαστεί, πλέον, και στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί έχουν κόψει τις νέες εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Για αυτό θέλουν υπανάπτυκτα κορόϊδα.

Αν θέλετε "εκτεταμένη" παρουσίαση με λεπτομέρειες και παραπομπές,  προτείνω την ημερίδα της 1 Δεκεμβρίου του 2018.

Αν θέλετε τα ίδια σε πιο απλά Ελληνικά, εδώ.

Και η τελευταία είδηση από την Γερμανία: Δεν τα θέλουν ούτε οι Γερμανοί και χωρίς εγγυημένες επιδοτήσεις, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Οι δήθεν στόχοι για το Κλίμα είναι οι στόχοι για τζίρους της Enercon και της Siemens, αφού είναι παλιά είδηση (την έχω στην παρουσίαση) ότι όλα τα αιολικά και φωτοβολταϊκά της Γερμανίας δεν έχουν εξοικονομήσει ούτε ένα γραμμάριο CO2.

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Οι ΑΠΕ παγκόσμια απάτη. Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρακα και υπάρχουν μόνο με βουνά επιδοτήσεων


Για να μην νομίσετε ότι "τα λέω μόνο εγώ":  Όσοι πιστεύουν ότι με ΑΠΕ θα υποκαταστήσουν ορυκτά καύσιμα, είναι ανυποψίαστοι ή αδιάφοροι και στα όρια της ματαιοπονίας. Το κόστος είναι πολλά τρις και η φαντασίωση ότι οι ΑΠΕ είναι βιώσιμες προσκρούει στην λογική, στα μαθηματικά και στους νόμους της φυσικής. Αποσιωπάται σκόπιμα η αδυναμία των ΑΠΕ να αντικαταστήσουν τον άνθρακα (και ο κακομοίρης στην Αγία Μαρίνα που διαφημίζει ότι εξοικονόμησε λιγνίτη είναι απλά ψεύτης).
Οι ΑΠΕ είναι απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες και βασίζονται σε βουνά επιδοτήσεων. Το μερίδιο αιολικών και φωτοβολταϊκών στην ηλεκτροπαραγωγή παραμένει ελάχιστο.