Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

1286


Εν έτει 1286, ηγεμονεύοντος του Δουκάτου Ναξίας Μάρκου του Β΄ Σανούδου, ήτοι εν εποχή καθ’ ην ήρχισαν συγκεντρούμενοι περί τον λόφον της άνω Σύρου οι ευάριθμοι εγχώριοι μετά των προσελθόντων έξωθεν ξένων, πειραταί τινές είχον αρπάσει από των ονοστασίων του Δουκός της Τήνου Γκίζη εύμορφον οχευτήν όνον, εξ εκείνων οίτινες απετέλουν τον πολυτελή κόσμον των ιπποτών των νήσων…

Η συνέχεια, εδώ και ολόκληρο το περιοδικό, εδώ.

1 σχόλιο:

Artanis είπε...

Βρε τί μαθαίνει κανείς...Και είχε και νεκρούς η ...σύρραξη;