Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Η κα. Μαρία Καραμανώφ για τα αιολικά, και για τα αιολικά στην Ελλάδα και στην Τήνο


Η  κα. Μαρία Καραμανώφ είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος και Σύμβουλος Επικρατείας και μας τίμησε με την παρουσία της και την ομιλία της στην εκδήλωση του ΙΤΗΠ για τα αιολικά.

Η κα. Καραμανώφ ανέφερε ότι αντικείμενο της συνάντησης είναι να εξεταστεί, αν και κατά πόσο η εγκατάσταση των επίμαχων αιολικών πάρκων είναι συμβατή προς τη φέρουσα ικανότητα της Τήνου ή έστω, σε αρνητική περίπτωση, είναι πάντως τόσο αναγκαία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε πλανητικό επίπεδο, ώστε να καθιστά νομικώς ανεκτή την υποβάθμιση του νησιού.

Επεσήμανε ότι, τα τελευταία χρόνια, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία αιολικών πάρκων σε παγκόσμια κλίμακα και τις νεώτερες επιστημονικές μελέτες, αυξάνεται συνεχώς η αμφισβήτηση για να ενεργειακά οφέλη από τα αιολικά πάρκα, ενώ διατυπώνονται έντονες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη λειτουργία τους, οι οποίες, σε πρώτη φάση, είχαν σοβαρά υποτιμηθεί.


Στο παραπάνω Διάγραμμα 1 απεικονίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι νομικώς επιτρεπτό, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και με δεδομένες τις νεώτερες αμφισβητήσεις στο χώρο της επιστήμης, να αδειοδοτούνται οπουδήποτε αιολικά πάρκα εν όψει των επιπτώσεών τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες, την ανθρώπινη υγεία και την υποχρέωση παροχής στους πολίτες ηλεκτρικής ενέργειας με όρους συνέχειας, ασφάλειας και προσιτής τιμής.

Στη συνέχεια, με δεδομένη την επιβαλλόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρέωση της χώρας να προμηθεύεται σταδιακά το 20% της ενέργειάς της από ΑΠΕ, εξετάστηκε κατά πόσο δικαιολογείται η σαφής προτίμηση της Ελλάδας προς τα αιολικά πάρκα, όπως αυτή εκφράζεται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα οικοσυστήματα, την ορνιθοπανίδα, την υδρογεωλογία, το μικροκλίμα, το τοπίο, την εργασία, τον τουρισμό και την υγεία, με βασικά κριτήρια την Αρχή της Προφύλαξης, την υποχρέωση προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, του οικιστικού περιβάλλοντος, της φέρουσας ικανότητας και του τοπίου, την αρχή κόστους–οφέλους, καθώς και τις λοιπές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με βάση τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση αυτή, τα οποία δεν αρνείται ούτε η σχετική Ειδική Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Κλιματική Αλλαγή της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (έκδοση ΟΗΕ-UNEP, 2012), εξετάστηκε κατά πόσον οι επιπτώσεις από την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων θα θέσουν σε κίνδυνο την ταυτότητα της Τήνου, η οποία απεικονίζεται στο παρακάτω Διάγραμμα 2.


Η εισήγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εν όψει:

α. της εξαιρετικά μικρής συμβολής της Ελλάδας στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

β. της χαμηλής, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο εξέλιξης της τεχνολογίας, συμβολής της αιολικής ενέργειας στο μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,

γ. του γεγονότος ότι η Ελλάδα αποτελεί την ανά τετραγωνικό μέτρο πλουσιότερη σε βιοποικιλότητα χώρα του πλανήτη, ότι η διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα και ότι οι Κυκλάδες κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στο κεφάλαιο αυτό, και

δ. των σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο οικιστικό περιβάλλον, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν ακόμα πλήρως διερευνηθεί από την επιστήμη, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Τήνο αντίκειται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

*     *     *     *     *     *

Δείτε και τις εισηγήσεις του καθηγ. Γ. Στουρνάρα και της κας Φλώρας Παπαδέδε

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η απάτη του αιώνα! τα αιολικά! ποτέ πια!