Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009

Ανατολική Ρώμη (1)


Γιατί ο Πάπας της Ρώμης απομακρύνθηκε αρχικά από την Ανατολική Ρώμη; Μήπως έχει να κάνει με την κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από …Λομβαρδούς ή τους Γερμανούς; Μήπως ο Πάπας έπαψε να θεωρεί την Ανατολική Ρώμη, «Ρώμη» όταν ο Καρλομάγνος στέφθηκε Ρωμαίος αυτοκράτωρ από τον Πάπα, περί το 800 μΧ

Οι σχέσεις χειροτέρευσαν επί Μιχαήλ Γ’ του «Μέθυσου» (842-867). Ο Μιχαήλ ο Γ’ καθαίρεσε τον Πατριάρχη Ιγνάτιο και τον αντικατέστησε με τον Φώτιο (που εκ των υστέρων έγινε Άγιος). Ο Φώτιος είχε αντιπαλότητες με την Μονή Στουδίου και αυτό οδήγησε τον Ιγνάτιο να ζητήσει την βοήθεια του Πάπα Νικολάου του Α’. Ο Μέθυσος προσέλαβε ως συμβασιλέα τον Βασίλειο Α’ τον Μακεδόνα. Έτσι τέλειωσε ή Φρυγική Δυναστεία (που την ξεκίνησε ο Μιχαήλ ο Β’ από το Αμόριο της Φρυγίας, που είχε διαδεχθεί τον Λέοντα τον Ε’ τον Αρμένιο). Η Φρυγία είναι κάπου στην βόρεια κεντρική Τουρκία.

300 χρόνια πριν από όλα αυτά, περί το 550, επί Ιουστινιανού, ο Βελισάριος, ένας από τους «τελευταίους Ρωμαίους», Ελληνικής ή Θρακικής καταγωγής, γεννημένος σε αυτό που σήμερα είναι Βουλγαρία, απελευθέρωσε για τελευταία φορά την Ιταλία από τους Γότθους.Senatus Populusque Romanus

1 σχόλιο:

αμμοδύτης είπε...

Το SPQR, είχε πάψει να ισχύει πολύ πριν από το «εν τούτω νίκα» και την Σύνοδο της Νίκαιας...