Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ο ἈΔΜΗΕ ὀμολογεῖ εὐθέως ὅτι τελικῶς οι διασυνδέσεις τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου δὲν γὶνονται για την "μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς" ἀλλά ἔχουν ἔνα και μόνο ἔνα σκοπό : την ἐγκατάστασιν αἰολικῶν πάρκων (Ἀ/Π) ἐκατοντάδων MW!!!


Ο Apostolos Efthymiadis [1] έγραψε (σε διάλογο στο facebook...) :

...μετά ἀπό ἀναλυτικότερη μελέτη τῆς περιπτώσεις Πάρου διαπίστωσα τα ἐξῆς:


α) Εἰς το "10-ἐτές πρόγραμμα ἀνάπτυξης του συστήματος μεταφοράς" τοῦ ἈΔΜΗΕ του 2014 ἀναφέρει ἀναλυτικά δεδομένα για το ἔργο τῆς συνδέσεως τῶν Κυκλάδων με τό Ἠπειρωτικό σύστημα.
 
Η σκοπιμότα του ἔργου τῆς διασυνδέσεως αὐτῆς παρουσιάζεται στην σελίδα 63 του τεύχους εἰς την ὀποία ἀναφέρεται το ἐξῆς:
 
"Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση των νησιών Σύρου, Μυκόνου, Πάρου και Νάξου με το ΕΣΜΗΕ και την ενίσχυση της διασύνδεσης του συγκροτήματος Άνδρου - Τήνου 20 και έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας». Το έργο αποσκοπεί αφ’ ενός στην αύξηση της αξιοπιστίας τροφοδότησης των διασυνδεόμενων νησιών και αφ’ ετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με Φ.Α.)"[2].
 
Ἀμέσως ὄμως μετά στην σελίδα 118 ὁ ἈΔΜΗΕ ὀμολογεῖ ὅτι :
 
"Τα νησιά των Κυκλάδων διαθέτουν σημαντικό αιολικό δυναμικό [3], του οποίου ο βαθμός αξιοποίησης περιορίζεται λόγω των μικρών δυνατοτήτων διείσδυσης στα αυτόνομα Νησιωτικά Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η προβλεπόμενη διασύνδεση των Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος) με το Ηπειρωτικό Σύστημα (έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.3.9, σελ. 60), προβλέπεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα απορρόφησης σημαντικής ισχύος από Α/Π στις διασυνδεδεμένες Κυκλάδες, της τάξεως των 200 έως 250 MW".
 
Δηλαδή ο ἈΔΜΗΕ ὀμολογεῖ εὐθέως ὅτι τελικῶς οι διασυνδέσεις τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου δὲν γὶνονται για την "μείωση τοῦ κόστους παραγωγῆς" ἀλλά ἔχουν ἔνα και μόνο ἔνα σκοπό : την ἐγκατάστασιν αἰολικῶν πάρκων (Α/Π) ἐκατοντάδων MW!!! Ἐδῶ διερωτᾶται κανείς ποῖος μηχανικός τῆς ἈΔΜΗΕ ὑπογράφει τέτοιου εἴδους ἀνακριβεῖς και ἐσφαλμένες μελέτες, ἀφοῦ εἶναι τεχνικῶς καί πρακτικῶς ἀδύνατον να ἐπιτευχθῇ ἰσορροπία τοῦ συστήματος και σταθεροποίησις συχνότητος καί τάσεως σε ἔνα τόσο μικρό φορτίο τῶν Κυκλάδων το ὀποῖο ἔχει συγκεκριμένα ὠς ἐξῆς:

Νῆσος - Ἰσχύς (MW) - Αἰχμή (MW) - Ἐνέργεια (MWh)
Πάρος - 73,72 - 70 - 28.851,77
Σύρος - 39,7 - 20,6 - 10.124,69
Μύκονος - 49,84 - 42 - 20.819,83
Σύνολον - 163,26 - 132,6 - 59.796,29

Με ἠλεκτροπαραγωγή ἰσχύ 163 MW και ἐτήσια κατανάλωση περί τα 60, ἐκατ. κιλοβατώρες, πῶς θα ἀντέξει το σύστημα 100 ἤ 200 MW αἰολικῶν!!! Ἀδύνατον!!! Ἀλλά το χειρότερο εἶναι ὄτι το ἔργο αὐτό ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἶναι σκέτη καταστροφή[4]. Ἀπ' ὄτι ἔμαθα θα στοιχίσῃ περίπου 400 ἐκατ. εὐρώ ὄταν ὀλοκληρωθοῦν και οι τρεῖς φάσεις του.

Πόση ὄμως οἰκονομία θα ἐπιφέρῃ;

Ἐάν θεωρηθῆ ὅτι οι Κυκλάδες στο ἐξῆς θα ἔχουν ἠλεκτροπαραγωγή με ντῆζελ και ὄχι μαζούτ, τότε το κόστος τῆς παραγόμενης κιλοβατώρας θα εἶναι περί τα 190 €/MWh ἐάν ἐξαιρεθοῦν οι φόροι. Το κόστος παραγωγῆς στο ἠπειρωτικό σύστημα εἶναι της τάξεως τῶν 60 €/MWh (ὀριακή τιμή συστήματος), ἐπομένως το οἰκονομικό ὄφελος θα εἶναι τῆς τάξεως των 190-60 = 130 €/ MWh. Με ζήτησιν περί τα 60 χιλιάδες MWh ἐτησίως, το ἐτήσιο ὄφελος θα ἀνέλθῃ εἰς τα 60000 χ 130 = 7,8 ἐκατ. εὐρώ. Δηλαδή το ἔργο θα ἔχει ἀπόσβεση σε 400/7,8 = 51 χρόνια, χωρίς σε αὐτό να ὑπολογίζεται ὁ τόκος τοῦ χρήματος. Αἰδῶς Ἀργεῖοι, Αἰδώς.

Η μεγάλη ὄμως εἰρωνία εἶναι ὄταν οἱ Κυκλαδίτες ἀντιστέκονταν εἰς τα ὑπέργεια καλώδια μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, ἡ ΔΕΗ (ἈΔΜΗΕ) ἀναγκάστηκε να προτείνει την λύσιν τῆς ὑπογειοποιήσεως. Τώρα ἀντί για τα καλώδια, οι Κυκλάδες θα πρέπει τώρα να ἀντιμετωπίσουν τις φαραωνικές ἀνεμογεννήτριες. Χάθηκε ἐντελῶς τό μέτρο!!!!

[1] Ο Δρ. Απόστολος Ευθυμιάδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (1978) και Διδάκτωρ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ, 1983)

[2] Η Άνδρος και η Τήνος είναι ήδη διασυνδεμένες και δεν καταναλώνουν πετρέλαιο. Η αναφορά περί υποκατάστασης πετρελαίου με φυσικό αέριο για τα άλλα νησιά είναι τουλάχιστον "ειλικρινής". Τα αιολικά, όσα κι αν μπουν, θα είναι ασήμαντα στην πραγματική ηλεκτροδότηση, είτε των νησιών είτε της υπόλοιπης Ελλάδας. "Ασήμαντα", διότι α) δεν μετράνε στην "επάρκεια ισχύος", β) δεν υποκαθιστούν (ποτέ και πουθενά στον κόσμο) συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, και γ) δεν εξοικονομούν πραγματικά, μετρήσιμα καύσιμα!  Όπου μετρήθηκαν, τα αιολικά είτε δεν μειώνουν, είτε αυξάνουν, την κατανάλωση καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου και του αερίου. Ξέρω ότι αυτό είναι δυσνόητο, αλλά η μεταβλητή λειτουργία των αιολικών επιβάλει μεταβλητότητα στην υπόλοιπη ηλεκτροπαραγωγή, η οποία, λόγω μειωμένης αποδοτικότητας --βλ. αυτοκίνητο σε κίνηση πόλης -- αυξάνει την κατανάλωση.

[3] Το λεγόμενο αιολικό δυναμικό είναι όρος-αρλούμπα. Όρος για να εντυπωσιάζει τους ιθαγενείς και τους άσχετους. Το αιολικό δυναμικό είναι τυχαίο, κουτουρού, χτες φυσούσε, προχτές είχε άπνοια, ποιος ξέρει τι θα κάνει στις 21 Ιουνίου? "Δυναμικό" είναι τεχνικός όρος που είναι μέτρο του πόσο "έργο" μπορεί να παραχθεί. Το πρόβλημα με τα αιολικά είναι ότι το έργο που παράγουν είναι όσο κουτουρού όσο και το "δυναμικό" από το οποίο παράγεται το έργο. "Αιολικό δυναμικό" δεν είναι μέτρο του πόσα καύσιμα θα εξοικονομηθούν από τα αιολικά, αλλά πόσες επιδοτήσεις θα εισπράξουν οι αιολικοί. Περισσότερα για αυτό, στο επόμενο.

[4]  Θυμάστε τι διαφήμιζε κάποιος Σωκράτης Κωνσταντινίδης που υπέγραψε μια επιστολή της "ΕΛΙΚΑ"?  Ότι θα πληρώσουν αυτοί την διασύνδεση.  Όχι μόνο έλεγε ψέματα, αλλά λίγο αργότερα η ίδια εταιρία ζητούσε από τον ΑΔΜΗΕ να τα πληρώσει αυτός, δηλαδή εμείς

Τα τέλη ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στον λογαριασμό της ΔΕΗ είναι άλλη μία επιδότηση στους αιολικούς απετέωνες. 

Η πιο γνωστή επιδότηση φαίνεται στον λογαριασμό σαν ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων -- άλλη μούφα, τα αιολικά πουθενά δεν έχουν μετρηθεί να μειώνουν κανέναν ρύπο).

Υπάρχει κάτι που να διαφημίζουν οι αιολικοί που να μην είναι ψέμα? Χλωμό... Ένας κλάδος που βασίζεται στα ψέματα, και στις μισές αλήθειες που είναι 100% ψέματα. Αλλά οι επιδοτήσεις είναι τόσο γενναίες που περισσεύουν για ενοικίαση παπαγάλων (και ...υπουργών, βουλευτών και πάει λέγοντας...).

[5]  Το σχόλιο του Globek Stefanis είναι ενδιαφέρον!  Τα αιολικά σερβίρονται απότου ΑΠΕτεώνες και τους υπουργούς που τα σερβίρουν (και από τους παπαγάλους των ΜΜΕ) σαν "επενδύσεις". Δεν είναι "επενδύσεις". Μία επένδυση πρέπει να παράγει και κάτι χρήσιμο. Τα αιολικά πληρώνονται, αδρά, αλλά το μόνο χρήσιμο που παράγουν είναι οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι αιολικοί δήθεν επενδυτές. Επενδύουν σε επιδοτήσεις, που είναι μικρό ποσοστό αυτού που εμείς πληρώνουμε -- τα πολλά λεφτά πάνε κατ' ευθείαν έξω, τα αιολικά μοιάζουν περισσότερο με κατοχικό δάνειο, παρά με επενδύσεις.

[6]  Ρωτάει στο τελευταίο σχόλιο ο George Mantjoros ένα ερώτημα... Αυτό θα το σχολιάσω σε επόμενη ανάρτηση.  Σε παρουσίαση που έκανα στο Ευγενίδειο πέρυσι τον Δεκέμβριο, έδειξα μια διαφάνεια που δεν άρεσε καθόλου μα καθόλου στους δύο εκπροσώπους του αιολικού λόμπι που ήταν εκεί:


Οι επιδοτήσεις που θα πληρώνουμε για 25 χρόνια μέσω λογαριασμού ΔΕΗ, δεν είναι η βασική επιδότηση για την οποία σκίζονται οι αιολικοί και βάζουν και όλους τους παπαγάλους τους να λένε ποιήματα. Η βασική επιδότηση είναι το 40% ζεστά, φρέσκα, μετρητά που παίρνουν με το καλημέρα.  ΑΥΤΑ είναι το πολλά και εύκολα λεφτά.  318 αιολικά μεγαβάτ, επί 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανά μεγαβάτ (περίπου) ίσον 477 εκατομμύρια ευρώ. Επί 40% = 191 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα μοιραστούν με το καλημέρα η κοινοπραξία Κοπελούζου-ΕΝΕΛ. Για 191 εκατομμύρια ευρώ, μετρητά, σας βρίσκω εγώ κουμπάρους και όσους άλλους πιτσικόμηδες από τον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα θέλετε (αν και δεν γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα). Θα αφιερώσω την επόμενη ανάρτηση στα οικονομικά των αιολικών. Η μεθεπόμενη στα ενεργειακά των αιολικών. Να τα διαβάζει ο δημοσιογράφος της Ρόδου να δει τι χάνει... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: